Vyšetření
Neurologické vyšetření je soubor úkonů, které lékař provádí za účelem zjištění Vašeho konkrétního neurologického onemocnění nebo podezření na něj.

Aby lékař mohl Vaši diagnózu správně určit a dále Vás i optimálně léčit, musí se nejprve seznámit s Vaším osobním, rodinným a sociálním zázemím.
Především zjišťuje příčinu Vaší návštěvy u něj a Vaše bezprostřední obtíže, které Vás do ordinace přivádějí. Ze zjištěných údajů sestaví tzv. anamnézu a následuje vlastní neurologické vyšetření.

Lékař, který Vás bude vyšetřovat, většinou dodrží určitý postup. Nejdříve sestaví anamnézu. Připravte se zhruba na tyto otázky. “Co Vás ke mně přivádí?”, “S čím jste se v minulosti léčil?”, “Jaká další onemocnění máte v rodině?”, “Jaké je Vaše zaměstnání?” Možná se Vám bude zdát, že některé dotazy jsou moc osobní nebo nesouvisí s Vaším onemocněním. Není to však pravda, lékař potřebuje znát podrobně všechny souvislosti. Neptá se Vás nahodile, ale podle určitého schématu.

Říká se, že dobrá anamnéza je půl diagnózy. Z toho vyplývá, že Vaše dobrá spolupráce s lékařem urychluje stanovení Vašeho onemocnění a potažmo jeho léčbu.

Při vyšetření lékař sleduje odchylky od normálu a pomocí jednoduchých testů, neurologického kladívka, štětičky a zraku zhodnotí Vaše nervové funkce.
Na základě získaných informací volí další podrobná vyšetření tak, aby se co nejdříve stanovila Vaše diagnóza.

Před neurologickým vyšetřením není nutná nějaká speciální příprava. Někdy Vás může lékař předem požádat, abyste před vyšetřením vysadili své obvyklé léky. Vyšetření trvá zhruba 15 - 25 minut.
© 2013 design Garden