Ceník výkonů nehrazených ZP
 
výkon cena
Vyšetření nepojištěného pacienta 862 Kč
ŘP - Žádost 450 Kč
ŘP - Ověření zdravotní způsobilosti držitele 400 Kč
Výpis z dokumentace pro závodního lékaře 300 Kč
Pojistka - úrazové pojištění - výpis z dokumentace 500 Kč
Bodové ohodnocení bolestného (např. úraz) - lékařská zpráva 500 Kč
Lázeňské péče - samoplátci - lékařský návrh 500 Kč
Potvrzení pro úřad práce - v nemoci 250 Kč
Potvrzení pro úřad práce - jiné 250 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu - na vlastní žádost pacienta (administrativní úkon) 300 Kč
Administrativní úkon sestry (kopírování zpráv z dokumentace) 200 Kč
Tisk jedné strany A4 10 Kč
Vystavení duplikátu PN, žádanky, receptu 100 Kč
aplikace kolagenové injekce (materiál + aplikace) 350 Kč
EEG pro NBF - natočení 800 Kč
EEG vyšetření (natočení, mapování, vyhodnocení) na vlastní žádost 1 750 Kč
podávání léčiv v ambulanci může být zpoplatněno dle aktuálního ceníku ZP

© 2013 design Garden